פברואר:

"חתירה למגע", תערוכה קבוצתית בהשתתפותי בגלריה P8, באוצרות שגיא רפאל. פתיחה: 23.2.17

הזמנה חתירה למגע

מרץ:

סדרת מגזרות נייר חדשה שלי תוצג ביריד צבע טרי 9 בביתן של ויטרינה ארט. פתיחה: 28.3.17. פרטים נוספים בקרוב.