Dorian, 2016
paper cutting, 48 x 67 cm.

The Hug, 2016
paper cutting, 48 x 61.5 cm.

Ned and Ginger, 2016
paper cutting, 25 x 30 cm.

Self Portrait, 2016
paper cutting, 30 x 40.5 cm.

The Kiss, 2016
paper cutting, 25 x 25 cm.

Selfie, 2016
paper cutting, 68 x 68 cm.

Headlights, 2016,
paper cutting, 40 x 46 cm.

The Ball, 2016
paper cutting, 48 cm.

Doe, 2016,
paper cutting, 20 cm.

Vanity Fair, 2017
paper cutting, 70 x 100 cm.